تبادل لینک اتوماتیک با تمام وب سایت ها

اسپانسر ها

جذاب تربن ها

دانلود رمز most wanted

دانلود رمز most wanted

مادری که یک چشم داشت و پسرش خجالت می‌کشید!

فقط دلم میخواست یك جوری خودم رو گم و گور كنم . كاش زمین دهن وا میكرد و منو ..كاش مادرم یه جوری گم و گور میشد...   My mom only had one eye. I hated her... she was such an embarrassment.مادر من فقط یك چشم داشت . من از اون متنفر بودم ... اون همیشه مایه خجالت من بود She cooked for students & teachers


sms : در كوچه هاي عشق دنبال تو مي گشتم

در كوچه هاي عشق دنبال تو مي گشتم / حقيقت شب بود ترسيدم و برگشتم! In the alleys of love I was searching you / in fact it was night I feared and came back! -------------------------------- زندگی بدون عشق همچون باغ بدون آفتاب است که گل ها در آن مرده اند. A life without love is just like a garden without sun that its flowers are


ابر برچسب :